วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2553

แปลเพลง Bleeding Love - Leona Lewis

Closed off from love
ปิดตัวจากความรัก

I didn’t need the pain
ฉันไม่ต้องการความเจ็บปวด

Once or twice was enough
แค่หนึ่งหรือสองครั้งก็พอ

And it was all in vain
และมันก็เปล่าประโยชน์

Time starts to pass
เวลาเริ่มผ่านเลยไป

Before you know it you’re frozen
ก่อนที่คุณจะรู้ คุณเย็นชา

But something happened
แต่บางสิ่งเกิดขึ้น

For the very first time with you
เป็นครั้งแรกกับคุณ

My heart melts into the ground
ใจฉันละลายลงพื้น

Found something true
พบบางสิ่งที่เป็นเรื่องจริง

And everyone’s looking round
ทุกคนทอดสายตามา

Thinking I’m going crazy
คิดว่าฉันกำลังเป็นบ้า

But I don’t care what they say
แต่ฉันไม่สนว่าเขาจะว่าอย่างไร

I’m in love with you
ฉันหลงรักเธอ

They try to pull me away
พวกเขาพยายามพรากฉันออกไป

But they don’t know the truth
แต่เขาไม่รู้ความจริง

My heart’s crippled by the vein
ใจฉันโดนบีบด้วยเส้นเลือดดำ

That I keep on closing
ที่ฉันปิดรอยแผลนี้อยู่ตลอด

You cut me open and I
แต่เธอก็แหวะมันออก และฉัน

Keep bleeding
เลือดไหลอยู่ตลอด

Keep, keep bleeding love
เลือดไหลอยู่ตลอด ที่รัก

You cut me open
เธอแหวะแผลฉันออก

Trying hard not to hear
ฉันพยายามไม่ฟังให้ได้

But they talk so loud
แต่เขาก็พูดกันเสียงดังระงม

Their piercing sounds fill my ears
คำพูดอันทิ่มแทงกรอกหูฉัน

Try to fill me with doubt
เขาพยายามทำให้ฉันสงสัย

Yet I know that the goal
แต่ฉันรู้ว่าจุดประสงค์นั้น

Is to keep me from falling
คือไม่ให้ฉันล้มลงไป

But nothing’s greater
แต่ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่า

Than the rush that comes with your embrace
อาการรีบร้อนที่มาพร้อมกับอ้อมกอดของเธอ

And in this world of loneliness
ในโลกแห่งความเดียวดายใบนี้

I see your face
ฉันเห็นหน้าเธอ

Yet everyone around me
แต่ทุกคนรอบกายฉัน

Thinks that I’m going crazy, maybe, maybe
คิดว่าบางทีฉันอาจบ้าไปแล้ว

But I don’t care what they say
แต่ฉันไม่สนว่าเขาจะพูดว่าอะไร

And it’s draining all of me
นี่เป็นความรู้สึกส่วนลึกของฉันทั้งหมด

Oh they find it hard to believe
เขาว่ามันยากที่จะเชื่อ

I’ll be wearing these scars
ฉันจะเก็บรอยแผลนี้ไว้

For everyone to see
เพื่อให้ทุกคนได้เห็น

1 ความคิดเห็น: