วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2553

แปลเพลง Better In Time - Leona Lewis

It's been the longest winter without you
มันช่างเป็นฤดูหนาวที่เนิ่นนานเวลาไม่มีเธอ

I didn't know where to turn to
ฉันไม่รู้ว่าจะหันไปทางไหน

See somehow I can't forget you
ดูเหมือนฉันจะลืมเธอไม่ได้

After all that we've been through
จากทุกๆอย่างที่เราผ่านด้วยกันมา


Going coming thought I heard a knock
ฉันได้ยินเสียงคนเคาะประตูอยู่เรื่อยๆ

Who's there no one?
ใครอยู่ตรงนั้น ไม่มีใครเลย

Thinking that I deserve it
คิดว่าฉันสมควรได้รับมัน

Now I realise that I really didn't know
ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันไม่รู้อะไรเลยจริงๆ

If you didn't notice you mean everything
เผื่อเธอไม่ได้สังเกต เธอคือทุกอย่าง

Quickly I'm learning to love again
ฉันเรียนรู้ที่จะรักอีกครั้งหนึ่งโดยเร็ว

All I know is I'm gon' be ok
ฉันรู้แต่ว่าฉันจะต้องไม่เป็นอะไร


[Chorus:]
Thought I couldn't live without you
เคยคิดว่าฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอ

It's gonna hurt when it heals too
มันคงจะต้องเจ็บปวดเหมือนกันในช่วงเวลาที่เยียวยา

It'll all get better in time
ทุกอย่างจะต้องดีขึ้นทันเวลา

And even though I really love you
และถึงแม้ว่าฉันรักเธอมากแค่ไหน

I'm gonna smile cause I deserve to
ฉันก็จะยิ้ม เพราะฉันควรจะได้ยิ้ม

It'll all get better in time
ทุกอย่างจะดีขึ้นทันเวลา


I couldn't turn on the TV
ฉันไม่สามารถเปิดโทรทัศน์ดูได้

Without something there to remind me
โดยที่ไม่มีอะไรที่ทำให้ฉันนึกถึงเธอ

Was it all that easy?
ทุกอย่างมันง่ายอย่างนั้นเลยเหรอ?

To just put aside your feelings
ในการละทิ้งความรู้สึกที่มีอยู่


If I'm dreaming don't wanna laugh
ถ้าเกิดฉันกำลังฝันอยู่ ฉันไม่อยากหัวเราะเลย

Hurt my feelings but that's the path
มันทำร้ายความรู้สึกฉันแต่นั่นก็เป็นหนทาง

I believe in
ที่ฉันเชื่อมั่น

And I know that time will heal it
และฉันรู้ว่าเวลาจะรักษามันได้

If you didn't notice boy you meant everything
เผื่อเธอไม่ได้สังเกต ที่รัก เธอคือทุกสิ่งของฉัน

Quickly I'm learning to love again
ฉันเรียนรู้ที่จะรักอีกครั้งหนึ่งโดยเร็ว

All I know is I'm gon' be ok
ฉันรู้แต่ว่าฉันจะต้องไม่เป็นอะไร


[Chorus:]
Thought I couldn't live without you
เคยคิดว่าฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอ

It's gonna hurt when it heals too
มันคงจะต้องเจ็บปวดเหมือนกันในช่วงเวลาที่เยียวยา

It'll all get better in time
ทุกอย่างจะต้องดีขึ้นทันเวลา

And even though I really love you
และถึงแม้ว่าฉันรักเธอมากแค่ไหน

I'm gonna smile cause I deserve to
ฉันก็จะยิ้ม เพราะฉันควรจะได้ยิ้ม

It'll all get better in time
ทุกอย่างจะต้องดีขึ้นทันเวลา


Since there's no more you and me
ในเมื่อไม่มีเธอกับฉันแล้ว

It's time I let you go
มันก็ถึงเวลาแล้วที่ฉันจะปล่อยเธอไป

So I can be free
เพื่อที่ฉันจะได้เป็นอิสระ

And live my life how it should be
และใช้ชีวิตอย่างที่มันควรจะเป็น

No matter how hard it is I'll be fine without you
ไม่ว่ามันจะยากเย็นแค่ไหน ฉันจะไม่เป็นอะไรเวลาที่ไม่มีเธอ

Yes I will
ฉันจะไม่เป็นอะไร


[Chorus: X2]
Thought I couldn't live without you
เคยคิดว่าฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอ

It's gonna hurt when it heals too
มันคงจะต้องเจ็บปวดเหมือนกันในช่วงเวลาที่เยียวยา

It'll all get better in time
ทุกอย่างจะต้องดีขึ้นทันเวลา

And even though I really love you
และถึงแม้ว่าฉันรักเธอมากแค่ไหน

I'm gonna smile cause I deserve to
ฉันก็จะยิ้ม เพราะฉันควรจะได้ยิ้ม

It'll all get better in time
ทุกอย่างจะต้องดีขึ้นทันเวลา

1 ความคิดเห็น: